Zde můžete komisi poslat jakkékoli připomínky či náměty, nebo si prohlédnout zprávy ostatních návštěvníků.

Zpět na stránky komise

Komentáře:

Jméno:Tonda Karola
Předmět:spokojený občan
Datum:21. 10. 2020 22:54

Děkuji lidem v komisi za jejich práci, kterou odvádí bez nároku na odměnu, a díky které se v Jaroslavicích pořádají různé akce. Kéž by bylo více angažovaných občanů, kteří se zapojí do organizace a přijdou s návrh, jak život v Jaroslavicích zlepšit :)

Jméno:Antonín Cekota
Předmět:znepokojený anonym
Datum:13. 10. 2020 21:48

Příspěvek opravdu zapadl, ale jako anonym takříkajíc mezi své. Také jsem přemýšlel, jestli vůbec na anonym reagovat. Nechápu, proč se tzv."občan" rozhodl, že se nepodepíše!?! Vždyť nenapsal nic, co by někoho mělo urazit! Navíc bych mu rád nabídl možnost spolupráce na příštím ročníku ať nám poradí jak to udělat lépe. Zábor týden dopředu je normální, příští rok bude na doporučení odboru dopravy dokonce o pár dní delší. A stejně vám tam pak někdo odstaví autovrak. Jak dnes vidíte, jízda po trávníku žádné fatální následky nemá a kontejnery jsou opět na svém místě. Nad každým ročníkem se zamýšlíme, stejně tak nad různými výlevy. Možná by bylo lepší nedělat vůbec nic ??

Jméno:znepokojený
Předmět:občan
Datum:25. 07. 2020 10:58

Dobrý den, tento příspěvek zřejmě zanikne mezi spamovou nabídkou levné viagry, ale přesto bych velmi rád vyjádřil velkou nespokojenost s prací komise místní části a spolku Jaroslavická beseda při organizaci Anenské pouti. Neschopnost a nekoordinovanost organizátorů je donebevolající. Pomineme-li zábor prostranství na návsi stylem omezujícím průjezd obyvatel do ulice Březová, dlouho před samotným využitím tohoto prostoru, stále je co zlepšovat. Jízda po trávníku a stání vozidel na této zeleni zcela jistě neodpovídá platným předpisům, nemluvě o estetických aspektech. Dále potom vytvoření černé skládky v prostoru u altánu také není zcela v pořádku, zvláště trvá-li odstranění tohoto odpadu téměř týden po skončení celé akce. Ve vztahu k odpadu je třeba také vytknout odstranění kontejnerů na tříděný odpad z prostoru návsi, zejména proto, že už se nikdo neobtěžoval je vrátit na původní místo v celém rozsahu ani k dnešnímu dni. Prosím tedy jménem obyvatel celé místní části o zjednání nápravy a zamyšlení nad vzniklou situací, která je více než ostudná.

Jméno:Cekota Antonín
Předmět:odpověď: Úprava ulice Ve svahu I
Datum:27. 03. 2020 12:40

Stavební firmy také pociťují dopady situace vč. úbytku zahr.pracovníků. Proto mám obavu, že potřetí bychom sem už nikoho nedostali anebo za jiné peníze. Ulice U potoka bude uzavřena pouze od 14.4. cca 5 dní - záleží na počasí. Na titulce je aktualizovaná informace.

Jméno:Čestmír Vicherek
Předmět:Úprava ulice Ve svahu I
Datum:25. 03. 2020 13:50

Dobrý den, chápu, že se okolnosti spikly proti dobrému úmyslu, ale osobně nesouhlasím s uzavřením vjezdu do ulice U potoka za současné epidemiologické situace a vládou vyhlášeného stavu nouze. Nechci tu akci vyloženě zablokovat, ale apeluji na vás, aby se pokud možno realizovala až ve chvíli, kdy se míra dalších komplikací sníží na běžnou úroveň. Nebo alespoň zpřesněte termín realizace, potažmo uzávěry. Děkuji za pochopení.