Komise místní části Jaroslavice - Zlín

Komise místních částí jsou dobrovolnými seskupeními a jsou poradními orgány Zastupitelstva města Zlína. Tyto komise jsou zřizovány a rušeny rozhodnutím - usnesením zastupitelstva. Komise místní části Jaroslavice vznikla na podzim roku 2008 a navazuje na práci regionální komise.