Členové komise místní části Jaroslavice

Předseda

Vlastimil Karola (foto ->)

Členové:

Eva Neudeková

Marie Zbořilová

Lidka Surá

Zdeněk Valášek

Vít Záhořák

Tomáš Bureš

Josef Němeček

Miroslav Buchtík

Tajemnice Komise

Skydánková Jaroslava

Kronikář

Pala Josef PhDr.