Priority na rok 2010 komise místmí části Jaroslavice

  1. Požadavek z roku 2009 - oprava chodníku od bývalé točny MHD do Pasíček.
  2. Nadkrytí zastávek MHD „Jaroslavice - střed“ a „Jaroslavice“.
  3. Zhotovení projektu odkanalizování a opravy komunikace části Drahy.
  4. Zhotovení projektu a rozpočtu na opravu komunikace Ve svahu I.
  5. Akce KMČ - v rámci 100. výročí vysvěcení kaple sv. Anny