Členové komise místní části Jaroslavice

Předseda:

Vlastimil Karola

Členové:

Ing. Zbyněk Domanský

Antonín Cekota

Miroslav Buchtík

Ing. Zdeněk Valášek

Rudolf Kozel

Tomáš Bureš

Tajemnice:

Vlasta Ordeltová