Stránky komise místní části Jaroslavice - Zlín

Komise místní části Jaroslavice Vás vítá na svých internetových stránkách. Můžete zde zjistit informace o práci komise, pořádaných akcích a fotografie z proběhlých setkání. Najdete zde také odkazy na stránky místního fotbalového klubu SK Jaroslavice a stránky Sboru dobrovolných hasičů Jaroslavice.

Pokud máte nějaké rady nebo připomínky, napište je prosím do formuláře v sekci komise.

Zákaz odběru vody z Jaroslavického potoka

Magistrát města Zlína vydal pro území města Zlína včetně místních částí zákaz tzv. obecného nakládání s povrchovými vodami, tj. odběr vody z řeky Dřevnice a jejích přítoků. Zákaz odběru vody platí i pro Jaroslavický potok. Z důvodu dlouhotrvající nepříznivé situace na vodních tocích platí zákaz až do odvolání.

Veřejná schůze Komise místní části s občany

Ve středu 17. října 2018 v 18,oo hod. pořádá Komise místní části veřejnou schůzi s občany v budově bývalé školy.

Informace o svozu odpadu v roce 2018

Dokument s daty svozů odpadu: SVOZ_ODPADU.pdf

Hlášení místního rozhlasu

Přihlaste se k odběru a budete pravidelně dostávat email s hlášením místního rozhlasu:  http://eepurl.com/bvmkSL Starší hlášení si můžete přečíst v sekci komise.

HZS Zlín - povinnost nahlašovat pálení klestí apod.

bližší informace, aplikaci k nahlašování naleznete na http://paleni.hzszlk.eu/